top of page

Náklady

Průměrné náklady na proces náhradního mateřství se pohybují od 60,000 USD do 70,000 USD a zahrnují kompenzaci náhradní matky, poplatky za asistenci při procesu a právní poplatky. Náklady na IVF a související lékařské ošetření nejsou zahrnuty do tohoto cenového rozpětí.

 

Aktuální náklady jsou individuální a liší se podle služeb požadovaných pro každý jednotlivý proces.

Inclusive Surrogacy Vám poskytne podrobný přehled nákladů během Vaší individuální konzultace.

bottom of page